Ketika keadaan semakin meruncing, Allah menurunkan ayat daripada surah al-Nur yang membersihkan nama Aishah dan Safwan bin Mu’attal r.a. secara mutlak. Apa yang lebih penting di sebalik kisah ini ialah etika dan panduan menguruskan maklumat yang diterima.