IMAM Al-Nawawi RHM dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab Haramnya Hasad menjelaskan pengertian hasad iaitu mengharapkan hilangnya nikmat daripada seseorang sama ada nikmat agama atau dunia.

Seseorang itu dikatakan hasad apabila dia melihat suatu kelebihan orang lain lalu dia merasa iri hati, dengki atau tidak senang dengan kelebihan yang ada pada orang itu.