Allah SWT sahaja yang berhak untuk menetapkan panjang pendeknya usia seseorang. Nabi Adam a.s dikatakan berusia 1000 tahun. Nabi Nuh a.s berusia 950 tahun. Malah kebanyakan para nabi terdahulu juga memiliki jangka hayat yang panjang.